Vår metod

Arbetsmetoden är aktiv och tematräffarna innehåller olika övningar samt öppen diskussion. Ett program leds av två gruppledare/utbildare som jobbar parvis och ansvarar för genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Programmens främsta fokus är klassen som grupp, men också de unga på en mera individuell nivå.

Vi använder oss av aktiverande övningar av följande orsaker:

  • De unga tycker om att vara aktiva och det är naturligt för dem att prova på nya saker och nya roller
  • Övningarna ger glädje, är avslappnande och funktionella
  • Övningarna är ett tryggt sätt att känna spänning och nervositet
  • Övningarna ger en möjlighet att lära känna sig själv och sina klasskompisar på ett helt nytt sätt
  • Övningarna ger möjlighet till positiv feedback

Exempel på arbetssätt:

  • Kreativ verksamhet, exempelvis drama
  • Samarbete, parvis och i grupper av olika storlek
  • Diskussioner, värderingsövningar, gruppdynamiska övningar
  • Lekfulla uppgifter
  • Avslappningsövningar

Diskussionerna i klassen är konfidentiella och berör programmens temaområden eller de saker eleverna själva tar upp. Ledaren är inte en expert, utan en trygg vuxen som leder diskussionen. Ändamålet är att skapa en trygg omgivning i klassen så att alla vågar uttrycka sig och känner att de accepteras som sig själva.