Om föreningen

Ung i fokus r.f. är en ideell förening som arbetar i förebyggande syfte med barn och unga. Vi förverkligar olika utvecklingsprojekt med tyngdpunkt på barns och ungdomars psykosociala välmående och emotionella utveckling i samarbete med bland annat skolor inom den grundläggande utbildningen. Ung i fokus strävar efter att förebygga social utslagning och missbruk av rusmedel samt stöda en samhällsutveckling som innebär trygghet och jämlika möjligheter för barn och unga.

Föreningens historia

Föreningens målsättningar