Verksamhet

Ung i fokus r.f. erbjuder träningsprogram och utvecklingsprojekt för barn och unga.

Träningsprogrammens mål är följande:

  • Att hjälpa den unga att acceptera sig själv och andra som unika individer
  • Att lära den unga att respektera olikheter och att godkänna människors olika tankar och känslor
  • Att utveckla andan och gemenskapen i gruppen
  • Att hjälpa den unga att skapa positiva kontakter till andra och uppmuntra den unga till att uttrycka sig på olika sätt
  • Att stödja den ungas sociala utveckling: förmågan att tro på sig själv, ta ansvar över sig själv och komma överens med andra människor
  • Att se och höra den unga 
  • Att ge lärare och annan personal nya idéer till det egna arbetet
  • Att arbeta kring frågor beträffande föräldrasamarbete, utveckla den verksamhet som redan finns