Aktuellt inom Ung i fokus

Coronapandemin har varit en tung tid för oss alla. Här på Ung i fokus hoppas vi att vi så småningom kan stegvis återgå till en närmast normal tillvaro. Vi tänker i synnerhet på barn och ungdomar som haft det jobbigt med distansundervisning och nedlagd hobby- och fritidsverksamhet. Enligt flera enkäter har många barn och unga lidit av ångest och ensamhet under krisen. NU gäller det att nå ut tillbaka till barn och unga. 

 

Ung i fokus har öppnat för nya barn- och ungdomsgrupper i takt med att vaccinationstäckningen ökat.

Ung i fokus har förverkligat träningsprogram i sociala färdigheter och interaktionsförmågor för barn och unga i åldern 9-16 alltsedan år 2008. En konsekvens av den långvariga epidemin är att det nu finns ett uppdämt behov av vår verksamhet.

Ung i fokus har bl.a. startat projektet Skapande skola.

Projektets syfte är att ge också lärare inspiration till hur aktiverande metoder kan användas i undervisningen. Du kan läsa mera om projektet här.

 

Nu finns det möjlighet att beställa träningsprogrammen

Här Kommer Vi och Skapande skola till skolor i

huvudstadsregionen.

 

Information om programmen finns att läsa här.

 

Kontakta oss gärna för mera info !